domingo, 29 de diciembre de 2013

Presentación de DAS GEBROCHENE KLAVIER - Viernes 3 de Enero


Presentación de DAS GEBROCHENE KLAVIER - nuevo disco editado por Contubernio Records en homenaje a la figura de Jakob Schmiedt, pionero de la música concreta y experimental en España. Con remezclas y reinterpretaciones a cargo de Scumearth, Reserva Espiritual de Occidente, Kuu, Josslouis, <default>, Grassa Dato, Vadim Tudor, Propaganda Tres, Explosivos Riotinto, Pawboss, Plagio, Igor Casayjardín, Felix Bouvier, Esdras, The Wyrm y Óscar Barras.

22:00 h - Jam session para piano roto + máquinas sintéticas con Grassa Dato, Vadim Tudor, <default>, JossLouis, Plagio, Propaganda Tres, T37, Pawboss, Igor Casayjardín, Óscar Barras + artistas invitados.

23:00 h - Sesión loca de Dj's con <default>, Igor Casayjardín, JossLouis y Plagio

INDUSTRIAL - EBM - MINIMAL WAVE - NEW BEAT - NOISE - EXPERIMENTAL ELECTRONICS

Podréis adquirir el disco DAS GEBROCHENE KLAVIER, doble CD en edición limitada, junto a otras referencias de Contubernio Records en CD y cassette.

en Sesión Contubernio (* Cosmos Bar *)
C/ Garcilaso, 3 (semiesq. a C/ Luchana, 23)
28010 Madrid (Spain)

domingo, 22 de diciembre de 2013

Declaració de Jaume Ferrer (gracíes, Maleïdes Flors)


Declaració de Jaume Ferrer , professional especialista en malalties pulmonars de l'Hospital del Tòrax (Terrassa, Barcelona)

El Sr Jakobus Schmidtz, empleat de banca d'origen alemany, i la Sra Julia María Pérez Rovira, esposa d'aquest i propietària d'una botiga de moda, han estat pacients interns a l'Hospital en què he treballat aquests darrers anys. Abans de ser ingressats, tots dos residien a Cerdanyola del Vallès. Fa dos anys, després d'un viatge al centre i est d'Europa, la Sra Julia va ser ingressada per expectoracions sanguinolentas a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, ​​on se li va detectar tuberculosi. Poques setmanes després, el Sr Jakobus també va a emmalaltir i van decidir, per consell del seu metge de capçalera, ingressar junts a l'Hospital del Tòrax sota la meva tutela. En la seva estada, a més de fer-se càrrec de la seva residència al centre i la de la seva dona, el Sr Jakobus va donar quantitats importants de diners i va manifestar una preocupació constant per l'estat de la Sra Julia i per la resta de pacients. El senyor i la senyora Schmidtz sempre van mantenir un inusitat optimisme i era agradable tractar amb ells.
Al cap d'alguns mesos de tractament, la salut del Sr Jakobus es va estabilitzar, tot i que no va millorar del tot. Però la Sra Julia va empitjorar considerablement, potser a causa de la detecció tardana de la tuberculosi en el seu cas.
La pacient va morir passats 13 mesos de tractament, el 21 d'octubre de 1962.
El seu marit va patir alguna mena d'alteració mental, i el seu duel es va veure agreujat i perllongat pel xoc. Es negava a entaular conversa, romania tot el dia allunyat de la resta de pacients, sovint es despertava cridant, víctima de malsons recurrents. Es va tornar irascible i es va tancar en si mateix.
Tres mesos després va començar a relacionar-se un altre cop amb el personal i els pacients, encara que el seu caràcter s'havia agrit. Mantenia llargues converses en alemany amb un altre pacient, el Sr Enric Zann, moltes vegades de marcat caràcter derrotista i negatiu.
Un moment realment crucial va ser quan el Sr Jakobus va trobar el piano de cua a la sala d'esplai de la tercera planta, un lloc que solament s'utilitzava per guardar-hi tota mena de trastos vells o espatllats. Tot i que el teclat del piano estava destrossat, el Sr Jakobus romania hores tancat en la sala i percudia manualment les cordes del piano.
Un matí, fa un parell de mesos, se'm va apropar per explicar-me les seves peripècies musicals. El meu pacient no sabia gairebé res de música, la seva dona si tocava el piano a la casa de Cerdanyola. Es notava que les sessions de piano que el Sr Schmidtz mantenia a la sala d'esplai el relaxaven i milloraven el seu humor, encara que semblava més inquiet que abans. El Sr Jakobus em va demanar personalment que assistís cada diumenge al que va denominar "petits concerts". El Sr Zann i jo vam assistir a l'espectacle: Schmidtz va aixecar la tapa del piano i va començar a enllaçar els sons de les notes, sense ordre aparent. Aquest soroll era difícilment classificable com a música, però vaig continuar anant cada setmana perque allò semblava alegrar al meu pacient.

El Sr Jakobus va suggerir que podríem gravar els concerts amb un dels tres magnetòfons Revox dels quals disposàvem a l'Hospital per fer enregistraments d'historials. Vaig traslladar l'aparell a l'habitació i cada diumenge ho posava en marxa, a cada actuació. Adjunt còpies dels enregistraments amb la carta.
El passat 11 d'agost, el Sr Zann i jo vam trobar el cos sense vida del Sr Jakobus quan ens disposàvem a assistir a la sessió dominical pertinent. El Sr Schmidtz havia arrencat les cordes del piano i s'havia penjat d'una de les llums de paret amb elles.
Aparentment, Jakobus Schmidtz havia millorat anímicament, amb la qual cosa no aconsegueixo explicar el seu inesperat suïcidi.
Sense més dilació, s'acomiada,

Dr. Jaume Ferrer González

A dia 17 d'Agost de l' any 1963 .


jueves, 19 de diciembre de 2013

Video-presentación Das Gebrochene Klavier

"Das Gebrochene Klavier" CRLP026L contubernio records.voice - Kuu / samples, sequencing and video edition - Plagio
Based on the original recordings of Jakob Schmiedt, pioneer of concrete experimental music, who commited suicide in Hospital del Torax (Terrassa, Barcelona) in 1963.
Remixes and reinterpretations of their songs by Scumearth, Reserva Espiritual de Occidente, Kuu, Josslouis, default, Grassa Dato, Vadim Tudor, Propaganda Tres, Explosivos Riotinto, Pawboss, Leopath, Plagio, Besalú, Igor Casayjardín, Felix Bouvier, Esdras, The Wyrm and Oscar Barras. Artwork beautifully made by Lázarototem ilustración
http://www.lazarototem.blogspot.com/
"Das Gebrochene klavier" is a Limited Edition handmade 2CD. Available through our website
http://www.contubernio.es/
http://contuberniorecords.bandcamp.com/

...dedicated to Pascal Zahn

miércoles, 18 de diciembre de 2013

CREP027 - Das Gebrochene Klavier E.P. - ya disponible!!! gratis!!!


Ya podéis escuchar en nuestro bandcamp y descargar el E.P. de adelanto de CRLP026L "Das Gebrochene Klavier", un doble CD en edición limitadísima...
El E.P. tiene 5 temas de Kuu+Plagio, Propaganda Tres, Leopath, Óscar Barras y Besalú, una premonición de lo que está por venir.


jueves, 12 de diciembre de 2013

ESTACIÓN ESPACIAL 03 - E.R.T. + We are the Hunters +


miércoles, 11 de diciembre de 2013

ERT Live

Primer directo de Explosivos Riotinto: 22 de Diciembre de 2012 en el Contubernio Microfest...  lo que hemos cambiado en un año...


martes, 26 de noviembre de 2013

Rituales para un solsticio

Propaganda Tres está preparando nuevos temas para una cassette autoeditada que publicará en breve...


jueves, 31 de octubre de 2013

Jakob Schmiedt - Das Gebrochene Klavier - CRLP022
"Das Grebochene Klavier" is a collection of recordings made by Jackob Schmiedt (1900-1963), considered as a pioneer of experimental music in Spain, with a broken piano in the "Hospital del Tórax" (Terrassa, Spain), short before he commited suicide in August, 1963.

The tracks were recorded by one of his doctors, Jaume Ferrer, with a Revox open reel tape recorder. Contubernio Records cleaned and remastered the original recordings.

Das Grebochene Klavier es una recopilación de grabaciones hechas por Jackob Schmiedt (1900-1963), considerado como uno de los pioneros de la música experimental española, con un piano roto en el Hospital del Tórax (Terrassa, España), poco antes de suicidarse en Agosto de 1963.
Las pistas fueron grabadas por uno de sus médicos, el doctor Jaume Ferrer, con un magnetofón de bobina abierta Revox. Contubernio Records limpió y remasterizó las grabaciones originales.

Ya puedes escuchar "Das Gebrochene Klavier":

miércoles, 30 de octubre de 2013

Declaración de Jaume Ferrer (17 de Agosto de 1963)


Hospital del Tórax (actualmente abandonado) - Foto: Tomás Herrero, 2006

Declaración de Jaume Ferrer, profesional especialista en enfermedades pulmonares del Hospital del Tórax (Tarrasa, Barcelona):
El Sr. Jakobus Schmidtz, empleado de banca de origen alemán, y la Sra. Julia María Pérez Rovira, esposa de éste y propietaria de una tienda de moda, eran pacientes internos en el Hospital en el que he trabajado estos últimos años. Anteriormente a su ingreso, ambos residían en Cerdañola del Vallés. Tras un viaje al centro y este de Europa hará dos años, la Sra. Julia fue ingresada por expectoraciones sanguinolientas en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, donde se le detectó tuberculosis. Varias semanas después, el Sr. Jakobus enfermó también, y decidieron por consejo de su médico de cabecera ingresar en el Hospital del Tórax bajo mi tutela. En su estancia, además de costear su residencia en el centro y la de su mujer, el Sr. Jakobus donó cantidades importantes de dinero y manifestó una preocupación constante por el estado de la Sra. Julia y por el resto de pacientes. Los señores Schmidtz siempre mantuvieron un inusitado optimismo y era agradable tratar con ellos.

Tras meses de tratamiento, la salud del Sr. Jakobus se estabilizó, si bien no mejoró, pero la Sra. Julia empeoró considerablemente, probablemente debido a la detección tardía de la tuberculosis en su caso.

La paciente murió pasados 13 meses de tratamiento, el 21 de Octubre de 1962. Su marido sufrió algún tipo de alteración mental, y su duelo se vio agravado y prolongado por el shock. Se negaba a entablar conversación, permanecía todo el día alejado del resto de pacientes, despertaba gritando frecuentemente, víctima de pesadillas recurrentes. Se volvió irascible y se encerró en sí mismo.

Pasados unos 3 meses comenzó a relacionarse de nuevo con el personal y los pacientes, aunque su carácter se había agriado. Mantenía largas conversaciones en alemán con otro paciente, el Sr. Heinrich Zann, muchas veces de marcado carácter derrotista y negativo. Ambos compartían su pasión por la música alemana, en especial por el piano. Ambos admiraban la obra de Franz Liszt, a Michael Raucheisen y a Wagner. También compartían ser veteranos de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española, durante la cual el Sr. Schmidtz había conocido a la que luego fue su esposa.

Un momento realmente crucial fue cuando Sr. Jakobus encontró el piano de cola en la habitación de recreo de la tercera planta, que no se utilizaba nada más que para guardar allí toda clase trastos viejos o estropeados. Aunque el teclado del piano estaba destrozado, el Sr. Jakobus permanecía horas encerrado en la estancia mientras percutía manualmente las cuerdas del piano.

Hará unos dos meses, se acercó a mí una mañana para contarme sus peripecias musicales. Si bien mi paciente no era un músico propiamente dicho, su mujer sí tocaba el piano en su casa de Cerdanyola y aprendió con ella lo básico. Al parecer, sus sesiones de piano le relajaban bastante y mejoraban su humor, aunque estaba más inquieto que antes. El Sr. Jakobus me pidió personalmente que asistiese cada domingo a lo que él denominó "pequeños conciertos". Tanto el Sr. Zann como yo asistíamos al espectáculo: el Sr. Jakobus levantaba la tapa del piano y comenzaba a enlazar los sonidos, sin orden aparente. Ese ruido era difícilmente clasificable como música, pero continué yendo cada semana puesto que aquello parecía alegrar a mi paciente y no presentaba mayor molestia para mí.

El Sr. Jakobus sugirió que podría grabar los conciertos con uno de los tres magnetófonos Revox de los que disponíamos en el Hospital para realizar grabaciones de historiales. Tras trasladar el aparato a la habitación, lo ponía en marcha cada domingo en cada actuación, montando los micrófonos dentro de la caja de resonancia del piano. Adjunto al informe las cintas con las grabaciones de estos conciertos.

El pasado 11 de agosto, el Sr. Zann y yo encontramos el cuerpo sin vida del Sr. Jakobus Schmidtz cuando nos disponíamos a asistir a la sesión dominical pertinente. El Sr. Jakobus había arrancado las cuerdas del piano y se había ahorcado con ellas, colgando de una de las lámparas de pared.

Aparentemente, Jakobus Schmidtz había mejorado anímicamente, con lo cual no consigo explicar su repentino suicidio. Si necesita algún dato concreto que yo pueda aportar, no tiene más que ponerse en contacto conmigo. También podría facilitarle un encuentro con el Sr. Zann, si lo desea.

Sin más dilación, se despide,

Jaume Ferrer González

A día 17 de Agosto del año 1963.

sábado, 21 de septiembre de 2013

Plagio y la meseta castellana

Plagio - Carreteras de Castilla. Será publicado próximamente en cassette compartido con Pawboss...

martes, 17 de septiembre de 2013

primer salón Neo-Simbolista

V Semana Gótica de Madrid "I Salón Neo-Simbolista" Será en el Centro Cultural La Corrala (UAM) del 31 de octubre al 30 de Noviembre de 2013. Producido por la Asociación Cultural Mentenebre y Herejía y Belleza para la V Semana Gótica de Madrid. Más info: http://www.herejiaybelleza.com/salonneo/


viernes, 16 de agosto de 2013

ARPIE y otros kits sonoros de Jason Hotchkiss

Hace unos meses descubrí en Tindie los kits de Jason Hotchkiss, y entre controladores para motores de discos duros, POVs y juegos programados con arduino, hay unos cuantos artefactos MIDI muy prácticos y fáciles de usar. 

El MidiHub es una especie de repartidor MIDI con funcionalidades de lo más interesantes, con una entrada y 6 salidas puede usarse para usar controlar varios aparatos con un solo teclado o un ordenador, o bien para sincronizar todos los cacharretes usando los botones que están situados en el centro del aparato, que controlan las funciones de play/pausa y para subir y bajar el tempo. El MidiHub sólo se vendía montado, pero Jason ha sacado ahora un kit con características similares, aunque no dispone de los prácticos botones.


ARPIE es un arpegiador MIDI basado en Arduino con una cantidad de funciones sorprendente para su pequeño tamaño. Se puede conseguir en formato kit, bastante fácil de montar para cualquier persona con unos conocimientos mínimos de soldadura (y de inglés, claro). Las instrucciones (muy detalladas y claras), esquemas y algunas posibles modificaciones están disponibles en github. El corazón de ARPIE es un chip ATMEGA programado con Arduino, actualizable (de hecho Jason va a publicar muy pronto una actualización con nuevas funciones). Y ¿qué puede hacer el ARPIE? Pues arpegios eligiendo de 1 a 4 octavas, en las que se puede elegir el tempo o, por el contrario, controlarlo desde un dispositivo externo por medio de un conector MIDI exclusivo para ello (aparte del MIDI in y out). Lo he probado en una monotribe con un kit midi casero y funciona a la perfección, también se pueden controlar el largo de las notas, del arpegio, canal midi...

las dos PCB de ARPIE y algunos de sus componentes

proceso de soldadura: pocos componentes y fáciles de localizar

soldando los switches y leds del frontal, los dos integrados smd vienen ya soldados


Aparte de ARPIE y MidiHub Jason ofrece un controlador MIDI especializado en hacer acordes y rasgueos guitarreros llamado LE STRUM, un cacharro que se controla con un pequeño “lápiz” (un conector de banana soldado a un cable).

Jason continúa desarrollando proyectos MIDI y otras ideas, seguiremos atentos a su página...


martes, 2 de julio de 2013

Punk, new wave, metal, neofolk, grunge en el cierre de temporada de lasKültsessions

El próximo viernes 5 de Julio cerramos la tercera temporada de las Kültsessions con una propuesta de lo más variado:

Dj Kuu: neofolk - ethereal
Dj Miss Kat'acrocker: metal - grunge - rapmetal
Dj Plagio: punk - new wave - minimal wave

¡GARANTIZADO NO GARRAFÓN!
¡Os esperamos!

en Kültsessions (* Cosmos Bar *) C/ Garcilaso, 3 (semiesq. a C/ Luchana, 23) 28010 Madrid (Spain)
Estación de metro de Bilbao (líneas 1 y 4) salida a C/ Luchana con C/ Trafalgar (pares)
Autobuses: 3, 37, 40 y 147 (paradas en C/ Luchana, C/ Santa Engracia, C/ Trafalgar, C/ Fernando de Rojas)

domingo, 30 de junio de 2013

Pawboss - Impacto global

Despues de varios años haciendo montones de temas, colaboraciones y demas historias, por fin me decido a sacar un nuevo LP recopilatorio que reune algunos de mis temas mas populares.

Impacto Global es una mezcla de contrastes en la que podemos encontrar sonidos sumergidos en estados de animo tan dispares como “Ni tan siquiera” (Esperanzador) como “Salvación” (Depresivo), pasando por todo tipo de ambientes, con un estilo musical muy propio, baterias reales o electrónicas, pero siempre con un condimento común, las guitarras, siempre rabiosas y muy melódicas, simples y lineales, que tienen presencia pero no se comen todo cuanto está junto a ellas. Los bajos son poderosos y siempre presentes. Los efectos especiales están siempre presentes, sobretodo entre las canciones y alguna ocasion dentro de ellas, pero la mayor parte de las veces, durante cualquier cancion escuchamos un fondo de “strings” o acompañamientos electronicos estrategicamente colocados.

La variedad de estilos es grande, pero podemos resumirlo en tres variedades, los temas pop-rock o power-pop en los que con mas o menos letra se consigue un mensaje bastante claro, los temas melodicos, en los que no se ha puesto letra puesto que solo conseguiría estropearlos, y finalmente los temas que incluyen samples de peliculas o series, que cuentan con un componente cómico en algunos casos y oscuro o angustioso en otros.

En general es un disco bastante completo, en el que espero que cada vez que se escuche se descubran nuevos detalles y sobretodo que despierte sensaciones.

Aprovecho a darle las gracias a todo el equipo de Contubernio por haberme animado y apoyado con la publicacion, sin todos vosotros todo esto no sería posible.

Podeis descargarlo en el area de publicaciones, espero que os guste.

miércoles, 5 de junio de 2013

WE ARE THE HUNTERS en MadridSÁBADO 8 JUNIO 2013 21:00h SALA SIROCO. SAN DIMAS Nº3. MADRID

ENTRADA: 6€

WE ARE THE HUNTERS
http://we-are-the-hunters.tumblr.com/

MICHEL DES AIRLINES
https://soundcloud.com/mic-9/michel-des-airlines

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO COMPARTIDO POR WE ARE THE HUNTERS (proyecto paralelo de Scumearth y Grassa Dato) & MICHEL DES AIRLINES EN CASSETTE+MINI CD EN FORMATO ESPECIAL LIMITADO A 45 COPIAS

DISEÑO: WWW.ALONSOURBANOS.COM

lunes, 27 de mayo de 2013

Roger Uno a por la Final del concurso de talentos del Whelan's Pub

25 de mayo de 2013


 

"En primer lugar, gracias todos los que nos apoyasteis el pasado sábado con una puntuación de 830 votos! Gracias a VOSOTROS estamos en la FINAL del I Concurso de Talentos del WHELAN'S PUB.

Ahora sólo estamos a un paso de optar a los dos premios. Un primer premio de 750€ y un segundo de 250€. Para ello os necesitamos a TODOS para apoyar a los Roger en esta primera aventura.

No faltéis!!!

Roger Uno (Félix Bouvier - Sergio Mayor - Gordon Daniels)"

 

El evento en facebook: https://www.facebook.com/events/441059865989888/?notif_t=plan_user_invited

domingo, 26 de mayo de 2013

Roger Uno se estrena en directo


Roger Uno, grupo formado por Félix Bouvier, Sergio Mayor y Gordon Daniels se estrenaron en directo en la noche de ayer dentro del concurso de talentos del Pub Whelan's (Alcalá de Henares).
Los alcalaínos demostraron su buen hacer y su experiencia en otras bandas con un sonido muy compacto, a pesar de las condiciones precarias del escenario y el equipo (había que sujetarle el bombo al batería para que no se cayese de la tarima del escenario).  Roger Uno se consiguió clasificar para la final, que será el próximo viernes 31 de Mayo. Os esperamos a todos allí

domingo, 19 de mayo de 2013

ERT - Sesión Mono

Explosivos Rio Tinto vuelve a dar caña, esta vez en forma monofónica y experimental.

Tras Nuestra linea de ir a lo más fresco, improvisado y nada procesado, hemos decidido abrir una brecha, una rama para poder experimentar con nuestros cacharros, cada vez más eficientes e incontrolables.

La sesión Mono es la condensación de todo lo que pueden dar de si unos pequeños y simples sintetizadores, a simple vista inocentes, pero que tras pasarlos por algún que otro multiefectos, el resultado es monstruoso.

Hemos dejado volar nuestra imaginación solo con monotrones y monotribe, realizando lo que llamamos "Extreme Production", o lo que viene a ser grabar un disco en una tarde. No hay repeticiones, ni apenas post-procesos, es puro MONO, ensuciado con multiefectos behringer y con iRig, nada más.

Esperamos que enfermeis con el resultado y que además os guste.

domingo, 28 de abril de 2013

Plagiarismisart & Friends - Contubernio - The Remixes

El tema conocido genéricamente como "Contubernio" nació una noche que PlagiarismIsArt y Despotrikador mezclaron ingentes cantidades de bebidas espirituosas con una colección de samples históricos "políticamente incorrectos". Nuestra discográfica virtual ha decidido volver a publicar los remixes de este tema, aplaudido por Mondo Brutto en su día (canción del 2002, según Galactus), junto con nuevas, heterogéneas y aún más irreverentes versiones realizadas por nuestros artistas.

jueves, 4 de abril de 2013

bandas sonoras y trivial en las kült de este mes

martes, 19 de marzo de 2013

Nuevo Single de ERT! El Zoo de Pitus

"El Zoo de Pitus" (CRSG023) es el primer EP del combo experimental Explosivos Riotinto (Pawboss-Plagio).

Todas las pistas han sido producto de grabaciones caseras en una sola sesión, en la que se registraban todos los instrumentos y voces a la vez con una tarjeta de sonido de 4/6 canales. Gran parte de los sonidos son fruto de improvisaciones y han sido editados lo mínimo posible para mantener las características de una grabación en directo.

ERT intenta mantener al mínimo el uso de ordenadores y hacer uso intensivo de aparatos de bajo precio, desde juguetes educativos modificados hasta teclados de los que te regalaban cuando hacías la primera comunión, sin olvidar máquinas de efectos construidas por nosotros mismos o cajas de ritmo midi obsoletas.

Puedes descargarte gratuitamente "El Zoo de Pitus" más abajo o escucharlo en  el reproductor de bandcamp. También hemos preparado una cortísima serie de cds para los más fetichistas...


"El zoo de Pitus" is the first issue of the experimental combo ERT (Pawboss + Plagio). 
All the tracks have been home recorded in one session, (instruments and voices) with a computer and a 4/6 track soundcard. Most of the sound have been created "on the fly" (that's so, a lot of improvisation). They have been slightly edited, trying to keep the good (and not so good) aspects of live records. 
ERT tries to use a minimum of computers and a maximum of low price hardware (toy keyboards, obsolete midi devices, circuit bent machines, educational toys...) 
This EP can be freely downloaded from our website (www.contubernio.es)[wpdm_file id=6][bandcamp album=2320063039 bgcol=FFFFFF linkcol=4285BB size=grande3 transparent=true]

lunes, 18 de marzo de 2013

Comando Suzie, en directo en Madrid


El grupo barcelonés Comando Suzie presentará el próximo sábado 23 en Madrid su tercer larga duración, "Hipermejores" (Autorreverse), acompañados de El Giro Orgánico.

Lugar:
El Juglar. Calle Lavapiés, 37
Sábado, 23 de marzo de 2013
Horario:
Hora apertura puertas: 21:30
El Giro Orgánico: 22:00-22:45
Cambio: 22:45-23:00
Comando Suzie: 23:00 – 23:45
Precio entrada: 8 euros

Como adelanto del disco, "Destructores". Puedes escucharlo en su página de SoundCloud. ¡¡Nosotros no podemos parar de darle al play!!

viernes, 1 de marzo de 2013

Kultsession 3.07: esta noche Grunge, música española de los 80 y otros soniquetes esta noche en el Cosmos

domingo, 24 de febrero de 2013

Taller de modificación del Gakken sx-150 (II)
El viernes 22 de Febrero continuamos con la modificación del Gakken, dándonos cuenta de que nos va a llevar bastante tiempo y que apresurarse no va a ayudar, pues hace falta ir haciendo pruebas y pruebas para ir viendo cómo solucionar ciertos problemillas (y googlear bastante, eso se le da muy bien a Félix). Tengo bastante avanzada la carátula del cacharro (arriba) con su huecos para patchear.


Empezamos a cortar cables y soldar potenciómetros encima de los originales, pues quitando el primero casi me cargo la placa, que es de una calidad mala (o incluso peor). Esto empieza a parecer una araña y es muy fácil liarse pero con toda la tarde por delante y paciencia, se va apañando.Después de varias pruebas me doy cuenta de que hay que quitar los horrorosos potes originales, para lo que saco la dremel con el disco de corte y, con muchísimo cuidado, los voy cortando uno a uno dejando las patas con las soldaduras de los potes buenos.Y comienzo la aventura del controlador por cinta.....no sin antes hacerme un esquema de lo que quiero hacer: un selector que me deja controlar el cacharro . Al principio no funciona. Después muevo la placa y lo vuelvo a encender y sí va... la razón: ni idea. Eso sí, no sé si es porque la resistencia de la cinta es de sólo 10k o por qué es, pero sólo puedes manejar más o menos una octava. Félix dice que cambiando dos resistencias de la placa se amplía, habrá que ver si nos sale.Al día siguiente, probando los contactos para patchear.

Pronto (espero) la tercera parte

domingo, 17 de febrero de 2013

taller de modificación de Gakken SX150 (I)

Desde que en Noviembre Félix y yo recibimos nuestros kits-revistas japoneses para montar un minisinte (Gakken SX-150, un predecesor del conocidísimo Monotron de Korg), no hemos parado de darle vueltas al tema de modificarlo. Con un potenciómetro-sensor de presión (o algo así, se les llama softpot), vamos a prescindir del control con el pinchico para pasar a un "ribbon", en el caso de Félix, que es guitarrista, va a crear algo así como una guitarra eléctrica con su mástil y todo, y yo quiero hacer algo parecido a un sintetizador en una caja de madera mucho más grande y con conectores de banana para hacer conexiones en plan MS-20 y crear feedbacks y ruidos asquerosísimos (así se nota menos que no sé tocar ni el cumpleaños feliz en un Casio PT-1).Después de casi 2 meses para pedir en una página web los potenciómetros nuevos y otros materiales que vamos a utilizar en el proceso, recibimos nuestro paquete en 2 días escasos, cosa que interpretamos como una señal de que iba siendo hora de ponerse a hacer algo.

1a jornada: Desmontamos los gakken. Encendemos los soldadores y comenzamos sustituyendo los conectores de minijack por unos jack mono de esos que llevan un interruptor y cuando conectas un jack deja de sonar el altavoz. Probamos y funcionan. Bien.


El potenciómetro de 50k que controla el filtro de paso bajo hace algo raro: gran parte del recorrido no vale para nada. Así que probamos uno de 22 k y es bastante más funcional. Como no tenemos de ésos, habrá que ir a la tienda de electrónica a por unos cuantos.

Félix ha estado buscando información sobre el softpot y parece ser que hay que sustituir un par de resistencias para que éste tenga un rango de octavas decente. El problema reside en que las resistencias son SMD (unas chiquiticas que las sueldan los robots o algo así) y vamos a tener que hacer piruetas para desoldarlas y colocar resistencias normales en su lugar.

Muy pronto, la segunda jornada de lucha.

martes, 12 de febrero de 2013

The Wyrm, 10 años despuésSe cumplen 10 años desde que publicamos los primeros temas de The Wyrm en "Peripherik", un recopilatorio de Wanker Records, precursora de Contubernio Records, junto a Plagiarismisart o REO, que también se estrenó en este disco. Desde Contubernio Records queremos felicitar a The Wyrm  por su prolífica trayectoria y desearle al menos otros 10 años de pesadillas...

"Verbo das Arginas" es el último vídeo de The Wyrm, un tema dedicado a un antiguo dialecto ibérico. Todos los instrumentos que aparecen han sido tocados por él mismo (Bodhran, violín, acordeón, guitarra, gaita).

martes, 5 de febrero de 2013

The Wyrm - Cradle Songs

Cradle Songs, grabado en la primavera de 2006, no es, ni mucho menos el primer trabajo sonoro the The Wyrm, un artista multidisciplinar procedente de una de las ciudades-dormitorio de la periferia de Madrid. Se autodefine como "un fanático disfrazado de artista bajo el pseudónimo de The Wyrm, el gusano que lo corrompe todo". Cobijado por "La cabeza" en anteriores ocasiones (fanzine "La Cisterna", "Komadreja Pa Tu Vieja"),en el 2002 entra en contacto y colabora con el proyecto "Plagiarism Is Art", el cual le marcará en los siguien-tes años, en los que experimentará con los sonidos intentando inquietar siempre al oyente mediante voces del pasado que nos recuerdan lo que somos, ala-ridos de enfermos mentales o psicofonías. "Cradle Songs" es una retorcida colección de canciones de cuna, samples distorsionados sobre ambientes oscuros, que nos sumen en amargos sueños en los que gruñidos de los profundos y terribles ase-sinatos se adueñan de nuestras pesadillas, de las que quizá algún escuchante no pueda despertar jamás...

jueves, 31 de enero de 2013

Chikatilo, nuevo vídeo de REO

Precioso nuevo vídeo de Reserva Espiritual de Occidente, dirigido por Wences Lamas al más puro estilo Chicho Ibáñez Serrador... "Chikatilo"; dedicado al asesino en serie más sanguinario de la Unión Soviética.

martes, 29 de enero de 2013

El Resplandor, Fangoria y lo mejor del 2012 en las Kültsessions de Febrero

cartel kultsessions 3_06

jueves, 24 de enero de 2013

Reserva Espiritual de Occidente en directo junto a Paseos Nocturnos

El próximo Viernes 1 de Febrero Reserva Espiritual de Occidente actuará en el Nasti presentando su LP "La Noche Blanca" (Autoproducido), junto a Paseos Nocturnos (Óscar Barras, Fernando Junquera).

Cartel REO (1)